ติดต่อเรา
Sales Manager

หมายเลขโทรศัพท์ : 13456258898

โพรไฟล์ QC

 • Zhejiang flat Glass CO.,LTD
  มาตรฐาน: IGCC-IGMA Certificate
  หมายเลข: 4144
  วันที่ออก: 2018-11-16
  วันหมดอายุ: 2020-01-31
  ขอบเขต/ระยะ: ASTM E2190
  ออกโดย: IGCC®/IGMA®
 • Zhejiang flat Glass CO.,LTD
  มาตรฐาน: SGCC certificate
  หมายเลข:
  วันที่ออก: 2018-12-03
  วันหมดอายุ: 2019-07-01
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: SGCC
 • Zhejiang flat Glass CO.,LTD
  มาตรฐาน:
  หมายเลข: CSi-ID 2627
  วันที่ออก: 2018-07-30
  วันหมดอายุ: 2019-08-21
  ขอบเขต/ระยะ: C1-a-AS NZS-2018
  ออกโดย: CSi
 • Zhejiang flat Glass CO.,LTD
  มาตรฐาน:
  หมายเลข: CSi-ID 2627
  วันที่ออก: 2018-07-30
  วันหมดอายุ: 2019-08-21
  ขอบเขต/ระยะ: C2-b-EN-2018
  ออกโดย: CSi
 • Zhejiang flat Glass CO.,LTD
  มาตรฐาน:
  หมายเลข: CSi-ID 2627
  วันที่ออก: 2018-07-30
  วันหมดอายุ: 2019-08-21
  ขอบเขต/ระยะ: C3-c-ANSI-2018
  ออกโดย: CSi
 • Zhejiang flat Glass CO.,LTD
  มาตรฐาน: FGG Sunextra 3.2mm
  หมายเลข: FSGG1808100SG丁
  วันที่ออก: 2018-09-05
  วันหมดอายุ: 2021-08-01
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: SPF
 • Zhejiang flat Glass CO.,LTD
  มาตรฐาน:
  หมายเลข: 10919E10110R0M
  วันที่ออก: 2019-04-17
  วันหมดอายุ: 2022-04-16
  ขอบเขต/ระยะ: Environmental Management Activities of Production and service of Architectural Tempered glass and silver mirror
  ออกโดย: China Building Material Certification
 • Zhejiang flat Glass CO.,LTD
  มาตรฐาน:
  หมายเลข: 10919Q21007R0M
  วันที่ออก: 2019-04-17
  วันหมดอายุ: 2022-04-16
  ขอบเขต/ระยะ: Architectural Tempered Glass and silver mirror Processing and Servicing thereof
  ออกโดย: China Building Material Certification